مهندسی پزشکی با گرایش بیومتریال (زیست مواد) توانسته با کمک فن آوری نانو ، کامپوزیت های متنوع برای استفاده بهینه و بالا بردن مقاوت و استحکام دندان به یاری دندانپزشکان آمده است.

بسیاری از این مواد حساسیت دهان نسبت به بیماری های دهان و دندان را کاهش می دهند.